PENGASUH

Dra. Hj. Nafisah Sahal

KH. Abdul Ghaffar Rozin, M.Ed.

 

WAKIL PENGASUH

Hj. Tutik Nurul Jannah, M.H.

 

MAJELIS PERTIMBANGAN PENGASUH

H. Muchson Yamin

H. Ali Shofwan

H. Hartono

H. Syaiful Akhyar

 

PEMBANTU PENGASUH 

Bidang SDI & Legal Officer

Bidang Pendidikan Non Formal Bidang Pendidikan Formal

H. Wakhrodi, MSI

H. Ahmad Mutamakkin, S.Pd.I

Dr. H. Ahmad Dimyati, M. Ag

Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang Kuangan & BUMP

Bidang Rumah Tangga

dr. H. Imron Rosyidi

H. Mumu Mubarok, M.E.I

H. Wardoyo, S.Pd.I

Bidang Keorganisasian

Bidang Keuangan

Bidang Kesekretariatan

H. Dliaul Khaq, M.M. H. Muhammad Amirudin, MA

Muh Akhwan Syafi’i, S.Kom.I